Valk Administraties en Advies

Jaarrekening eenmanszaak

Als eenmanszaak bent u niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Echter is het wel belangrijk om een goede boekhouding te voeren. Dit is niet alleen belangrijk voor de belastingaangifte, maar ook voor inzicht in de financiële gezondheid van uw bedrijf. Laat u de jaarrekening opstellen liever over aan een professional? Dan bent u bij Valk Administraties en Advies aan het juiste adres! René Valk neemt u de administratieve werkzaamheden graag uit handen!

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening van een eenmanszaak heeft één doel: financieel inzicht geven. Het kan dan ook gezien worden als een financieel eindverslag van uw bedrijf. Hier staat wat u op zakelijk gebied gedaan heeft in het betreffende boekjaar, wat aangeeft hoe de eenmanszaak gepresteerd heeft en hoe dit resultaat behaald is. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Hoewel u als eenmanszaak niet verplicht bent om een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel af te geven, moet u wel aangifte doen bij de belastingdienst. Hier heeft u ook een balans en een winst- en verliesrekening voor nodig. Een jaarrekening is handig bij het geven van informatie aan mogelijke geldverstrekkers.

Onderdelen van een jaarrekening

Een jaarrekening bestaat altijd uit drie onderdelen:

  1. De balans: de balans geeft de huidige stand van zaken weer. Het is een momentopname voor de financiële staat van uw eenmanszaak en bestaat uit de activa (de bezittingen) en de passiva (schulden en eigen vermogen);
  2. De winst- en verliesrekening: de winst- en verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd. Deze bevat alle kostenposten en opbrengsten van uw bedrijf. Deze rekening geeft u meer inzicht in de ontwikkeling van uw eenmanszaak;
  3. Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

Meer weten over een jaarrekening voor een eenmanszaak?

Wilt u meer weten over het opstellen van een jaarrekening voor een eenmanszaak? Of wilt u het hele proces dat hierbij komt kijken overlaten aan een professional? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag om uw administratie op orde te houden.

“Zorgvuldig en professioneel heeft Valk Administraties en Advies onze financiële administratie op orde gebracht. Maatwerk waar wij als bedrijf behoefte aan hebben. Valk Administraties en Advies is zeker een aanrader!”