Valk Administraties en Advies
Geplaatst op 20 november 2019

Wat moet u allemaal inleveren bij de administrateur voor de aangifte inkomstenbelasting?

In Nederland betaalt u belasting over het inkomen dat u ontvangt. De hoogte van de inkomstenbelasting hangt af van hoeveel u precies heeft ontvangen in een jaar. Om te bepalen hoeveel u moet betalen, doet u aangifte met hulp van uw administrateur. Wat u precies moet aanleveren heeft te maken met het feit of u particulier bent of aangifte doet als particulieren, die als zelfstandigen een inkomen ontvangen.

Inkomstenbelasting

Alle inwoners van Nederland met een inkomen betalen in principe iedere maand belasting over het ontvangen inkomen. Zelfstandige ondernemers, particulieren die als zelfstandigen een inkomen ontvangen, rekenen pas aan het eind van het jaar af (ook als er d.m.v. een voorlopige aanslag al geld wordt overgemaakt naar de Belastingdienst).

Aan het eind van het jaar wordt een berekening voor inkomstenbelasting gemaakt; hierdoor kan er bepaald worden hoeveel inkomstenbelasting u had moeten betalen in het afgelopen jaar. Dit bedrag kan vervolgens hoger of lager uitvallen dan er door u is betaald. Dat leidt tot een definitieve verrekening met de Belastingdienst. Om achter dit te verrekenen bedrag te komen, kunt u samen met uw administrateur de aangifte inkomstenbelasting indienen.

Aangifte inkomstenbelasting voor een particulier

Als particulier in loondienst gaat het om de inkomsten uit een arbeidsovereenkomst of (als u niet in loondienst meer bent) inkomsten uit pensioen, AOW of andere uitkeringen. Voor de aangifte van de inkomstenbelasting heeft u uw jaaropgaven nodig. Daarnaast heeft uw administrateur alle jaaroverzichten van uw bankrekeningen nodig. Dit kan een betaalrekening zijn, een spaarrekening van uzelf en/of partner en/of van uw kinderen. Ook zijn er jaaropgaven van uw eventuele beleggingen en overige bezittingen nodig. Daarnaast, indien u een eigen woning bezit, heeft de administrateur de daarmee samenhangende documenten nodig, zoals de WOZ-waarde, jaaropgaaf van uw hypotheekverstrekker en een eventuele notarisafrekening. Tot slot moet u de betalingsbewijzen aanleveren van eventuele aftrekposten.

Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren, die als zelfstandigen een inkomen ontvangen

Ook als particulieren, die als zelfstandigen een inkomen ontvangen (hierna ondernemer), betaalt u belasting over uw inkomen. Dit inkomen wordt gevormd door het verschil tussen de totale opbrengsten en totale kosten uit het bedrijf. Kort gezegd, ondernemers betalen de inkomstenbelasting over de totale gemaakte winst in dat jaar. Wat moet u dan precies aanleveren bij uw administrateur voor de aangifte inkomstenbelasting? Bij u als ondernemer ligt de focus van uw inkomsten op de winst uit de onderneming. Hiervoor moet u dan ook de winst- en verliesrekening van het specifieke jaar van uw bedrijf aanleveren. Daarnaast heeft u de balans van uw bedrijf met de waarden van uw bezittingen en schulden nodig.

Verschil particulier en ondernemer

De totale aangifte inkomstenbelasting bestaat uit twee delen:

Meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij de aangifte inkomstenbelasting? Valk Administraties en Advies regelt het graag voor u, voor zowel particulieren als ondernemers. Neem contact met ons op via ons contactformulier voor meer informatie of om een afspraak te maken.

“Zorgvuldig en professioneel heeft Valk Administraties en Advies onze financiële administratie op orde gebracht. Maatwerk waar wij als bedrijf behoefte aan hebben. Valk Administraties en Advies is zeker een aanrader!”