Valk Administraties en Advies
Geplaatst op 6 november 2018

In 2020 geen BTW-aangifte meer bij een omzet lager dan € 20.000

De opzet van de kleine ondernemersregeling (KOR) voor de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) wordt per 1 januari 2020 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor kleine ondernemers met een lage omzet.

Huidige situatie

Wat is de KOR?

De KOR is in de huidige situatie een regeling voor natuurlijke personen, die ondernemer zijn en per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd zijn. Hierdoor hoeven zij geen of minder BTW af te dragen. Ook komen ondernemers die onder deze criteria vallen in aanmerking voor een ontheffing van de administratie verplichtingen, te weten geen BTW-aangifte doen en geen BTW factureren Daarvoor moet een ondernemer in Nederland gevestigd zijn, een boekhouding bijhouden en aan factuurverplichtingen voldoen.

Toekomstige situatie

OVOB

Vanaf 1 januari 2020 wordt de KOR vervangen door OVOB (officeel: omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting) Wanneer ondernemers vanaf 2020 een omzet hebben die lager is dan een nog vast te stellen omzetgrens, hoeven ze geen BTW te betalen en hoeven ze daarnaast geen BTW aangifte te doen. Dat vermindert de administratieve verplichtingen voor de ondernemer.
Omzetcriteria voor de OVOB wordt al in verschillende EU landen toegepast. Echter bestaat er nog geen algemene regeling binnen de EU en is het bedrag van de omzet voor iedere lidstaat anders.

Gevolgen

Ondernemers (zowel zelfstandigen als vennootschappen – NV, BV – ) die voor de toepassing van deze omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van de BTW kiezen zijn niet langer een BTW-belaste ondernemer maar een BTW-vrijgestelde ondernemer. Deze vrijstelling geldt voor ondernemers die goederen en diensten leveren binnen Nederland en goederen exporteren naar ondernemers in andere EU-landen. Wanneer een ondernemer kiest voor deze regeling betekent dit wel dat de BTW die door anderen in rekening wordt gebracht niet langer aftrekbaar is.

Keuze

Ondernemers, die hier van gebruik willen maken, dienen dat vooralsnog voor 20 november 2019 bij de inspecteur van de Belastingdienst te melden. Er geldt een bezinningsperiode van 3 jaar.

Meer weten over de KOR?

Bent u een kleine ondernemer en wilt u graag meer informatie over de KOR/OVOB en of het toepasbaar is voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op! Valk Administraties en Advies heeft namelijk ruime ervaring met het geven van advies aan kleine ondernemers zoals starters en zelfstandigen Professionals (ZZP’ers) .

“Zorgvuldig en professioneel heeft Valk Administraties en Advies onze financiële administratie op orde gebracht. Maatwerk waar wij als bedrijf behoefte aan hebben. Valk Administraties en Advies is zeker een aanrader!”