Valk Administraties en Advies
Geplaatst op 24 februari 2017

Overheid wil af van lange betaaltermijnen in het MKB

betaaltermijn-mkb-korterBegin dit jaar is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de “Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen”. Door de invoering van deze nieuwe wet moeten de facturen van MKB-ondernemingen eerder betaald gaan worden.

De termijn waarin de door het MKB verstuurde facturen betaald worden, is soms aanzienlijk langer dan wenselijk wordt geacht. MKB-ondernemers zien zich in sommige gevallen namelijk genoodzaakt om behoorlijk lange betalingstermijnen af te spreken met grote afnemers.

Langere betalingstermijn is wettelijk mogelijk

De wet staat toe dat ondernemers met hun klanten een langere betalingstermijn overeen kunnen komen dan de standaard 30 dagen, tenzij dit onredelijk zou zijn. Zij kunnen dan een betalingstermijn afspreken van 60 dagen, of zelfs langer. Ook de rente die berekend wordt als de overeengekomen betalingstermijn is overschreden, gaat pas in vanaf die afgesproken termijn. Als MKB-ondernemers dit relatief vaak moeten doen, kan dit uiteraard leiden tot een slechtere financiële positie en zou het bedrijf daardoor ook in de problemen kunnen komen.

Artikel 6:119a

De regering wil deze regels daarom gaan aanpassen. Dit gaat middels een wijziging van artikel 6:119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de nieuwe regels is de ingangsdatum waarover de wettelijke rente wordt berekend, zestig dagen nadat de factuur is ontvangen. Daarbij maakt het niet uit of er een langere betalingstermijn is afgesproken.

Van toepassing pas één jaar na inwerkingtreding

De nieuwe regels treden in werking zodra de Eerste Kamer er ook mee akkoord is gegaan, maar gelden pas voor contracten die een jaar na de inwerkingtreding van de aangepaste wet van toepassing zijn, of worden afgesloten. De oude betaaltermijnen zijn dus nog steeds van toepassing tot één jaar nadat de wet in werking is getreden.

“Zorgvuldig en professioneel heeft Valk Administraties en Advies onze financiële administratie op orde gebracht. Maatwerk waar wij als bedrijf behoefte aan hebben. Valk Administraties en Advies is zeker een aanrader!”